Současnost

Současnost

Je známo, že sbory dobrovolných hasičů nejsou zřizovaný pouze k hašení požárů. Čím dál více zásahů je spojeno s přírodními pohromami. Zatím největší a nejhorší z nich byly povodně v srpnu roku 2002 v našem kraji. Jako v podobně postižených obcích měli členové místního sboru důležitý úkol především v době evakuace obyvatel: po dohodě
s hasiči z Jindřichova Hradce zůstalo v obci několik členů sboru a v době kulminace vody
v řece chránili lužnický most tím, že hasičskými bidly odráželi plovoucí kusy stromu, trámy a balíky slamy, které mohly most poškodit nebo ucpat průtok.

Po ukončení evakuace a příjezdu vojáků z jindřichohradeckého záchranného pluku
a dalších složek pomáhali naši hasiči při odklizeni nepořádku a škod napáchaných povodni, a to jak v soukromých domech, tak při postřiku polí a luk desinfekčními látkami, aby se zamezilo vzniku jakékoliv infekce (uhynulé ryby, komáři apod.) Pomoc našich hasičů byla velká, nezapomenutelná, obětavá a příkladná.

 V roce 2007 získal sbor novou hasičskou zbrojnici. Původní byla umístěna na návsi
v čp. 25 – v posledních letech společně s knihovnou a obecním úřadem. Nova zbrojnice stoji nyní vedle školy. Ze staré kůlny byla přestavena budova s prostorem na hasičskou techniku a spolkovou místnost. Na stavbu získala obec grant 140 000,- Kč, celkové náklady činily 495 844,- Kč. Slavnostního otevřeni 10. července se zúčastnili členové sboru, zástupci obce, ředitel Záchranného hasičského sboru v Jindřichove Hradci Oldřich Pánek, velitel ZHS v Třeboni p. Žahour, zástupce stavební firmy. Jako projev uznaní za činnost ve sboru převzali pamětní listy dlouholetí členové: Zdeněk Benda, František Kocanda, Karel Melichar, Adolf Weith, Zdeněk Zvánovec, Ladislav Prášek, Jan Mareš, Josef Košina St., Josef Kazda, Jaroslava Bláhová, Milan Vosika. Služebně nejstarší člen sboru Kovář Jaroslav, jenž je členem od roku 1951 a byl řadu let jeho velitelem, obdržel s pamětním listem hodinky.

SDH030

Po přestřižení pásky před vjezdem si účastníci slavnosti mohli cely objekt prohlédnout a posedět na školním dvoře při malém občerstvení.

V této době vznikl i znak sboru spojením znaku obecního a sboru dobrovolných hasičů.
V říjnu 2009 získala zásahová jednotka automobil Lada Niva. Obecní úřad podal žádost Krajskému ředitelství Policie ČR v Českých Budějovicích o vyřazené vozidlo pro potřeby zásahové jednotky SDH Lužnice, která byla zařazena do integrovaného záchranného systému. Bezúplatným převodem byl automobil předán obci Lužnice a ta jej poté předala jednotce.

Sbor dobrovolných hasičů v Lužnici zůstává nedílnou součásti života obce. Věříme, že součásti aktivní a obětavou při všech cennostech, aby zůstal vřený odkazu a ideálům zakladatelů.

K 31. 5. 2011 má sbor 46 členů – 12 žen a 34 mužů. Starostou sboru je Lukáš Bláha, velitelem Jan Moravec. Nejdéle ve sboru působí Jaroslav Kovář – od roku 1951.