Požáry a zásahy

Požáry v obci a jejím okolí

Na následujících řádkách přinášíme informace o požárech – tedy událostech  nejvíce spojovaných se sborem dobrovolných hasičů. Velkou většinu informací přebíráme
z kroniky obce a hasičských zápisů, zřejmě ne všechny byly zaznamenány.Sbor
se účastnil i likvidace požárů mimo obec.Největší požáry před založením sboru, zaznamenány v kronice dle pamětníků:

1867 – vyhořel statek Krejčů c. 32, zapálen bleskem.

1871 – 6. ledna vyhořel statek Kodymů č. 10 a téhož roku dne 2. března vyhořelo staveni č. 12 u Brůžků, č. 71 u Korčáků a č. 14 u Herafu.

1873 – 8. prosince vyhořeli Rutu a Štěrbů č. 15 a o dva dny později, dne 10. prosince, vyhořeli Škardů c. 1, Mráčků c. 2, Bínů č. 3 a Vosyka č. 44. Tyto 4 statky hořely od odpoledne až do rána druhého dne. Tvrdilo se, že je zapálil kdosi z důvodu, aby měli řemeslnici práci.

1890 – během velké povodně vyhořela jednota č. 39 u Kocandů. Shořelo tam 12 kusů dobytka. Hasiči pro povodeň k ohni nemohli,  pojištění bylo nepatrné a tak se octnul majitel Václav Kocanda téměř na mizině. Celé dvě generace trvalo, než se z této pohromy postižení vzpamatovali.

1892 – požár vypukl u chalupníka Martina Bendy č. 22. Stavění plně dřevěné, stojící
v zahradě vedle č. 23, lehlo plně popelem. Chalupa byla postavena znovu, a sice proti kříži a má totéž číslo 22.

Požáry zaznamenané v kronice a hasičských zápisech

 1910 – 16. června pomáhali členové sboru při hašení požárů staveni Františka Vosyky, člena sboru.

1913 – 10. ledna byl sbor přítomen požáru v čp. 12.

1922 – sbor se účastnil likvidace požárů ve státních lesích a u Alžběty Vodvařkové
v čp. 5.

1930 – 27. února vznikl požár ve staveni V. Frolíka č. 14 a zničil stodolu a kolny. Přijeli též hasiči z Třeboně s automobilovou stříkačkou a čerpali vodu z řeky u mostu. Škoda na 60.000 Kč byla kryta po-jištěním.

Za týden poté dne 6. března vypukl požár v neobydlené chalupě os. Nováka čp. 66. Vyhořela do základu. Opět zasáhli hasiči domácí i z Třeboně, čímž zachránili sousední číslo 64.

1933 – v červnu vznikl požár u Marie Korčákové, chalupnice čp. 67, a zničil střechu i stropy této chalupy.

1934- 21. července se přihnala bouře, při níž uhodilo do stavění rol. M. Valentové č. 19. Blesk poškodil plotnu a zapálil dříví v kuchyni. Současně zapálil blesk stavění domkaře Jana Leštiny č. 63. Hašení se zúčastnil i sbor hasičů z Přeseky. Stodola uhašena. Třetí blesk uhodil do sítě elektrického proudu a spálil transformátorek zvonku ve škole a spálil i radiový přijímač řídicímu učiteli. V tomto zmatku, kdy zvony ve vsi ,,šturmovaly“ poplach, vyjížděly ze vsi 2 svatby na oddavky (rol. Maděra a jeho sestra) a současně zvonil umíráček zemřelé výměnkářce Leštinové.

1935 – 20. října vypukl kolem třetí hodiny odpoledni požár u chalupníka V. Oušky č. 31, jemuž podlehla stodola a kůlna. Hasičský sbor včas zakročil. Pojišťovna ,,Slávie“ uhradila pohořelému škodu 7.000 Kč.

1936 – v noci na 20. června vypukl požár ve dvou sousedních číslech 52 a 80 a zničil obě. Josef Zvánovec, majitel chalupy č. 52, obdržel od ,,První český pojišťovny pojistné ve výši 8.500Kč. Anna Vodrážková č. 80, již zničil oheň 2 vozy, benzinový motor, řezačku a 1 vepře, obdržela od téže pojišťovny 12.700 Kč. Kromě domácího sboru dobrovolných hasičů zasáhli účinně i hasiči z Lomnice se stříkačkou motorovou. Vodu čerpali z řeky za chalupou Josefa Bíny.

1947 – požár lesa v Potěšile, shořelo 12 ha lesa v ceně 180 000 Kčs. Na vyzváni přijely hasičské sbory z Lomnice nad Lužnici, Třeboně, Kolenec a Lišova, dále z Hlíny a Novosedel bez stříkačky.

1954 – 20. března se sbor účastnil hašení požáru na pastvinách v Černičném, kde hořelo na 12 ha pastvin. Tímto byl ohrožen les, který se za pomoci členů a obyvatel podařilo uchránit. Týž den zasahovali při požáru pastvin v Šatlavách, kde hořelo 15 ha pastvin a křoví. 23. prosince tohoto roku kolem 11.00 hod. vypukl požár v usedlosti č. 27. Vyhořela stodola a cela zásoba slamy v ceně 25.000 Kč. Členové místní jednoty byli včas na místě, ale shodou okolností nebyl strojník doma (byl na ONV), zavoláni hasiči z Lomnice nad Lužnici. Požár byl zdolán a jen uprostřed zdi hořela sláma. Náš stroj stal nečinne, a když přijel strojník domu, tj. 1.30 hod., dal stroj do chodu a jelo se do 5.30 hod. Při tomto požáru bylo velitelem požářiště povoláno 6 lidi z řad obyvatel, ale dostavili se pouze tři. Ostatní nechápali sousedskou pomoc při živelný pohromě. Reakci na tento požár a chovaní místních občanů uvádí kronika: ,,Tento požár vyburcoval naše mladé hochy, na základě čehož se dali s námi do boje proti živelním pohromám. Jmenovitě jsou to: Šachl František č. 13, Nouza Ladislav č. 27, Bárta Josef č. 28, Košina Josef č. 88, Ouška Alois č. 34, Košina Josef č. 33, Zvánovec Adolf č. 12, Šachl Josef č. 7, Voldřich Bedřich č. 80, Voldřich František č. 5, Papoušek Ladislav č. 41, Kovář Jaroslav č. 47.“

1971 – 24. července hořelo v lese Potěšil, o dva dny později, téměř na stejném místě, znovu. Škoda není velká zásluhou rychlého zásahu požárníků a dobrovolníků z řad občanů.

1976 – dva šestiletí chlapci založili požár v čp. 3. Rychlým zásahem požárních sborů
z Lužnice, Lomnice nad Lužnici a J. Hradce nedošlo k větší škodě. Shořelo pouze asi
10 q stelivové slámy.

1993 – 15. 7. zapálil blesk při bouři hospodářskou část rožmberské bašty. Přivolaní třeboňští hasiči úspěšné zasáhli. Plameny zasáhly i historickou budovu bašty, ale nevznikla velká škoda.

2000 – 4. února hořela kůlna v zahradě u čp. 23. Po sedmé hodině ranní zde zasahovali hasiči z Třeboně. Než oheň zdolali, způsobil majitelům Miroslavu a Jaroslavě Beranovým z Prahy škodu odhadnutou na 25 000 Kč. Shořela kůlna, v ni uloženy stavební materiál, cirkulárka a míchačka na maltu. Jestli požár někdo úmyslně založil nebo došlo k samovzníceni hořlavých materiálů, policie nezjistila. Místní hasiči se hašení požáru neúčastnili.

2001 – dítě v hořícím autě se ocitlo odpoledne o lužnické pouti před čp. 102. Vlivem horka se vznítily benzinové páry unikající ze zapalovače uloženého v palubní skřínce a následný požár se rychle rozšířil na cele auto. Na nohou popáleného chlapce, který uvnitř čekal na rodiče, vytáhl z hořícího vozu – jak sdělil dědeček dítěte – neznámy záchrance. Než na místo dorazili telefonicky přivoláni třeboňští hasiči, zůstal z auta ohořelý vrak. Místní hasiči nezasahovali.

2003 – ve večerních hodinách 5. října vypukl požár na kravíně. Způsobil jej zkrat v elektrické instalaci malotraktoru. Přijely hasičské sbory z Lomnice a Třeboně a společně s hasiči lužnickými zabránili mnohem vetší škodě, než jaká do té chvíle vznikla.

2005 – 31. března byl po 14. hod. ohlášen požár v areálu kravína. Hořelo tam přibližně 120 balíků slámy, K ohni přijeli hasiči z Třeboně a Lomnice n. Luž. A zabránili ohrozeni 40 kusu krav a telat. Požáriště hlídané lužnickými hasiči doutnalo až do následujícího rána.