Aktuality

PROGRAM VÝROČNÍ SCHŮZE – valné hromady dne 28.11.2015

  1. Přivítání a seznámení s programem
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015
  3. Vyznamenání členů SDH
  4. Volba členů výboru SDH na další volební období
  5. Vybírání členských příspěvků na rok 2016
  6. Plánované akce pro rok 2016
  7. Diskuse
  8. Občerstvení, volná zábava

Valná hromada se uskuteční v sobotu 28.11.2015 od 17.00 hod, na statku Dvůr Hamr.